JSN Epic - шаблон joomla Авто

Pyetje: Selam Alejkum hoxhe i nderuar. Deshta te pyes se cfare lloj namazi duhet falur pas farzit te namazit te xhumase? Pasi kam degjuar se duhet falur dreka e fundit, njesoj si dreka 10 reqate, por me intereson saktesisht se cka duhet falur dhe si duhet bere nijet per ate qe duhet falur? Allahu ju shperblefte.

 

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Nuk ka dyshim se në kohën e Pejgamberit (salallahualejhiveselem) është falur namazi i xhumasë, dhe nuk është falur namazi i drekës pas saj. Gjithashtu një gjë e tillë ka vazhduar edhe te sahabet dhe tabiinët.

E pas përhapjes së Islamit dhe shtuarjes së muslimanëve, është bërë e nevojshme që të falet namazi i xhumasë në disa xhami. E disa nga dijetarët, duke e llogaritur tubimin e muslimanëve të një vendi në një xhami, si kusht për pranimin e namazit të xhumasë, kanë dhënë fetva se pas namazit të xhumasë duhet të falet namazi i drekës, në mënyrë që të kompenzohet kushti i lënë, e i cili është tubimi në një xhami të vetme.

Edhepse, për të qenë ky mendim i saktë dhe i pranuar, patjetër duhet të jetë i mbështetur në argumente të Kur’anit dhe Sunetit. Dhe përderisa nuk ekziston ndonjë argument për faljen e namazit të drekës pas namazit të xhumasë, atëherë ibadeti i pabazuar në argumente nuk mund të jetë i vlefshëm, dhe ibadeti i tillë quhet bidat – risi në fenë e Allahut.

Thotë Shejh Ibn Bazi (rahimehullah): Namazi i drekës pas namazit të xhumasë është bidat (risi), dalalet (humbje) dhe veprim i një gjëje të cilën nuk e ka lejuar Allahu. Kështuqë është obligim lënia e saj (faljes së drekës) dhe tërheqja e vërejtjes për të, duke u treguar njerëzve se namazi i xhumasë në ditën e xhuma është i mjaftueshëm.. (Fetava ve mekalat 12/363)

Ndërsa namazi i cili falet pas farzit të xhumasë, është suneti i xhumasë, i cili mund të falet dy apo katër rekatë. Thotë Pejgamberi (salallahualejhiveselem): “Kush falet prej jush pas xhumasë, le t’i falë katër rekatë”. (Transmeton Muslimi) E në një transmetim tjetër, thotë Abdullah ibn Omeri: “Pejgamberi (salallahualejhiveselem) pas namazit të xhumasë, i falte dhe dy rekatë në shtëpinë e tij”. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

Kështuqë ndonjëherë njeriu mund t’i falë dy rekatë sunet, e ndonjëherë katër. Ndërsa nuk ka nevojë që ta falë namazit e drekës në këtë ditë.

(Se si duhet bërë nijeti, dëgjo:

 

Allahu e di më së miri.

Hoxhë Omer Bajrami

22.11.2011

Go to top