Category: Thënie

Përgjegjësia e prindit ndaj fëmiu

Përgjegjësia e prindit ndaj fëmiu

Përgjegjësia e prindit ndaj fëmiut nuk është vetëm ushqimi dhe veshmbathja e tij. Përgjegjësia edhe më e madhe ndaj tij, është ushqimi i shpirtit të fëmiut me besim dhe veshmbathja e tij me moral. Një...

Iftari më i mirë

Mundesh me ngrënë iftar në cilindo restoran, por nuk ka iftar më të mirë se me babë e nanë. Hoxhë Omer Bajrami

Ushqimi shpirtëror…

Agjërimi është lënia e ushqimit trupor,për dhënie përparësi ushqimit shpirtëror. Hoxhë Omer Bajrami

Kur sot e don ndonjë vëlla

Kur sot e don ndonjë vëlla shumë ose ndonjë hoxhë me të cilin je afër shumë, nëse një kohë nuk e takon përmallohesh dhe menzi pret momentin që ta takosh përsëri. E nëse ai vdes...

Mundohen të tregojnë se kënaqen!

Sot më shumë njerëzit mundohen t’u tregojnë të tjerëve se janë duke u kënaqur në jetë, se sa që mundohen të jenë të kënaqur në të vërtetë. Hoxhë Omer Bajrami 

Ne nuk kemi dashuri për një ditë

Ne nuk kemi dashuri për një ditë, e as për një sezonë. Në realitet asaj dashuri nuk i thonë. Dashuria për një ditë nuk ka asnje vlerë, dashuria e vërtetë, është ajo që zgjatë përherë!...

Thonë: Kot që falesh nëse..!

Thonë: Kot që falesh, nëse nuk sillesh mirë ndaj të tjerëve.   Duhet të thonë edhe: Kot që sillesh mirë ndaj të tjerëve, nëse nuk falesh. Hoxhë Omer Bajrami