Jo çdo pakicë është e lavdëruar

Jo çdo pakicë është e lavdëruar dhe jo çdo shumicë është e nënçmuar.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...