Kur sot e don ndonjë vëlla


Kur sot e don ndonjë vëlla shumë ose ndonjë hoxhë me të cilin je afër shumë, nëse një kohë nuk e takon përmallohesh dhe menzi pret momentin që ta takosh përsëri. E nëse ai vdes dhe ndahesh me të përgjithmonë, nuk ka dyshim se dhimbja do të jetë shumë e madhe.

Përkujto si kanë duruar sahabet pa e takuar Muhamedin (salallahu alejhi veselem) herë pas here, të cilin e kanë dashur më shumë se çdo gjë në jetën e tyre! Përkujto sa ka qenë dhimbja e tyre e madhe në momentin që janë ndarë përgjithmonë prej tij!!


Allahu na bashkoftë me ta në Xhenetin e Tij. Amin

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...