Duke e shtuar njeriu pasurinë…

Duke e shtuar njeriu pasurinë, e shton për të edhe dashurinë, e njëra te tjetra kurrë nuk arrinë, se shpirtin lakmues veç dheu e nginë.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...