Perandoria Osmane ishte hallka e fundit

Hilafeti Osman

Perandoria Osmane ishte hallka e fundit ku muslimanët kishin kokë për t’i udhëhequr dhe krah për t’i mbrojtur. Me gjithë mangësitë dhe dobësitë e tij (sidomos në fund), rënia e tij për muslimanët mbetet një tragjedi e madhe!

Hapja e syrit në mangësitë e tij dhe mbyllja e syrit karshi mirësive të tij, është cilësi që nuk u takon besimtarëve.

Perandoria Osmane, poashtu edhe çdo sundim para tij, ka pasur devijimet dhe padrejtësitë e tij, përveç sundimit të hulefave të drejtë.

Megjithatë, historia islame ka vite të tërë me të cilët duhet krenuar. Përshkrimet e errëta të saj nuk u bëjnë dobi besimtarëve!

Hoxhë Omer Bajrami 

You may also like...