Përgjegjësia e prindit ndaj fëmiu

Përgjegjësia e prindit ndaj fëmiut nuk është vetëm ushqimi dhe veshmbathja e tij. Përgjegjësia edhe më e madhe ndaj tij, është ushqimi i shpirtit të fëmiut me besim dhe veshmbathja e tij me moral. Një...

Iftari më i mirë

Mundesh me ngrënë iftar në cilindo restoran, por nuk ka iftar më të mirë se me babë e nanë. Hoxhë Omer Bajrami

Ushqimi shpirtëror…

Agjërimi është lënia e ushqimit trupor,për dhënie përparësi ushqimit shpirtëror. Hoxhë Omer Bajrami

Ramazani 1444/2023

Prej nesër inshaAllah.. Pjesa e tretë nga seriali: Historia e njerëzimit Me “Njerëzit më të mirë pas pejgamberëve”. Ju mirëpresim!

Kritkuesit e tepruar

Janë në gjendje të vështirë,njerëzit që sot bëjnë mirë.Kritikuesit në çdo anë,pa akuza nuk e lanë. Tek secili gjejnë defekt,se kërkojnë njeri perfekt.Flasin veç për mangësi,sado që të ketë mirësi. Sado që të veprohet mirë,s’kënaqen...

Bëhu ti i lumtur!

Bëhu ti i lumtur vetëm me Islam, qetëso ti zemrën vetëm me Kuran, bëhu ti i lumtur në sexhde duke rënë, qetëso ti zemrën mëkatet duke i lënë.  Bëhu ti i lumtur duke marrë abdes, duke e pastruar shpirtin...

Brenda një minuti

Vërtetë koha është jeta yte, në të cilën mund të shtosh shumë të mira, e të fitosh shumë shpërblime. Brenda një minuti, ti mund të përfitosh shumë të mira, mund të arrish shumë shpërblime, mund...