Category: Thënie

Sido që të sillesh, prap..

Sido që të sillesh, prap..

Nëse sillesh keq, thonë: Këtë e ka etikë, e nëse sillesh mirë, thonë: E ka për politikë, kështu janë disa njerëz me të cilët jetojmë, sido që të sillesh prap do të fajësojnë.

Burrëria ndaj bashkëshortes

Burrëria ndaj bashkëshortes

Është ekstremizëm të llogaritësh shërbetore bashkëshorten tënde. Gjithashtu është ekstremizëm të bëhesh shërbetor i bashkëshortes tënde. Burrëria e vërtetë qëndron ndërmjet këtyre dy ekstremizmave.

Tha: Shkoi gjysma e jetës

Tha: Shkoi gjysma e jetës

Duke biseduar me një vëlla 30 vjeçar, më tha: Eh, shkoj gjysma e jetës. Thash: Subhanallah, kush të ka garantuar o vëlla se do të jetosh 60 vite?! Për fat të keq, shpresa e gjatë ekziston...

Çka thotë Islami për ty, e jo..!

Çka thotë Islami për ty, e jo..!

Nuk është me rëndësi ti çka e llogaritë vetveten, por është me rëndësi çka të llogaritë Islami ty. Musejlemeh Kedhabi e llogariti vetveten pejgamber i Allahut, por Islami e llogariti atë gënjeshtarin më të madh....

Njerëzit e hipokrizisë sot

Njerëzit e hipokrizisë sot

Sa njeriu sot flet me padrejtësi, në emër të drejtësisë islame.. Sa njeriu sot paraqitet burrë, ndërsa e luan rolin e grave.. Sa njeriu sot paraqitet besnik dhe i sinqertë, ndërsa shpifë pa kurrfar turpi..