Category: Poezi

Kritkuesit e tepruar

Janë në gjendje të vështirë,njerëzit që sot bëjnë mirë.Kritikuesit në çdo anë,pa akuza nuk e lanë. Tek secili gjejnë defekt,se kërkojnë njeri perfekt.Flasin veç për mangësi,sado që të ketë mirësi. Sado që të veprohet mirë,s’kënaqen...

Bëhu ti i lumtur!

Bëhu ti i lumtur vetëm me Islam, qetëso ti zemrën vetëm me Kuran, bëhu ti i lumtur në sexhde duke rënë, qetëso ti zemrën mëkatet duke i lënë.  Bëhu ti i lumtur duke marrë abdes, duke e pastruar shpirtin...

Të folurit për fe pa dije

I thua: Hajde të ma lidhësh rrymën, thotë: Jo, se aty ka rrezik! I thua: Hajde të ma rregullosh veturën, thotë: S’jam automekanik!

Nuk është prej edukatës

Nëse dikush sot ty të jep një dhuratë, mos ta falenderosh atë nuk është edukatë. E Ai që ty të ka dhënë çdo gjë, sa mund të jetë edukatë mos ta falenderosh Atë?!

Vëllau im i huaj

E keqja sot lehtë miratohet, ajo përhapet dhe reklamohet, e e mira vazhdimisht luftohet, thirrësi i saj shumë fajësohet.

Nuk kemi nevojë për dijetarë !!

Kur të të thotë një hoxhë: Nuk kemi nevojë për dijetarë!Thuaj: Nuk kemi nevojë as për ty që i thua këto fjalë! Kur të thotë: Po, por unë jam ai që ua spjegoj fenë!Thuaj: Pse...