Bëhu ti i lumtur!


Bëhu ti i lumtur vetëm me Islam, 
qetëso ti zemrën vetëm me Kuran, 
bëhu ti i lumtur në sexhde duke rënë, 
qetëso ti zemrën mëkatet duke i lënë. 

Bëhu ti i lumtur duke marrë abdes, 
duke e pastruar shpirtin nga çdo ves, 
e duke qëndruar një kohë në xhami, 
do të vëresh në zemër ti një qetësi. 

Bëhu ti i lumtur vetëm me nënshtrim, 
pastro shpirtin tënd ti dhe me agjërim, 
pastro pasurinë zekatin duke dhënë, 
kënaqësi e madhe kur haxhin e bën. 

Bëhu ti i lumtur jeto me edukatë, 
ndaje kohën tënde për në ligjeratë, 
librin e dobishëm shok në jetë ta keshë, 
lumturinë e jetës kështu do ta gjeshë. 

Vetëm me Islam ti mund të jeshë i qetë, 
se vetëm kjo është lumturia e vërtetë, 
jeto ti i lumtur gjithnjë në këtë jetë, 
lumturinë e plotë shpresoje në Ahiret.

Hoxhë Omer Bajrami 

You may also like...