Kritkuesit e tepruar


Janë në gjendje të vështirë,
njerëzit që sot bëjnë mirë.
Kritikuesit në çdo anë,
pa akuza nuk e lanë.

Tek secili gjejnë defekt,
se kërkojnë njeri perfekt.
Flasin veç për mangësi,
sado që të ketë mirësi.

Sado që të veprohet mirë,
s’kënaqen në asnjë mënyrë.
Me të tjerët të ngarkuar,
edhe veten kanë harruar.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...