Parashtro pyetjen tënde

Duke pasur parasyshë se pyetjet janë shumë, ju këshilloj që:

-Pyetja të jetë sa më e shkurtër dhe sa më e qartë.
-Pyetja të jetë për gjëra të rëndësishme dhe jo për gjëra prej të cilave nuk ka dobi dhe nuk përfitohet asgjë.
-Mos të kërkohet asgjë urgjent, ngase përgjigjet nuk mund të kthehen menjëherë (përderisa për momentin pyetjet ende të papërgjigjura janë shumë).
-Para se të parashtrohet pyetja, së pari të kërkohet në faqe (ku është mundësia: (Kërko), ngase ndoshta pyetja e juaj është bërë edhe më herët. Ose të kërkohet në google apo youtube, ngase ndoshta përgjigjja është e gatshme.

Allahu ju shpërbleftë për mirëkuptim!

-Pyetjet mund t’i parashtroni në numrin e hoxhës:

+389 70 664 426.