Ta shtypim veten ndaj njëri tjetrit

Përderisa nuk e shtypim (ulim) veten ndaj njëri tjetrit, çdo herë do të jemi të shtypur nga të tjerët.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...