Pyesim shumë, veprojmë pak..

Sahabet pyetën pak, ndërsa vepruan shumë. Ne pyesim shumë, ndërsa veprojmë shumë pak.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...