Atëherë kur nuk ka hatër

Atëherë kur nuk ka hatër, kur nuk ka njoftësi e as ryshfet.. Atëherë..

A do të na thërret meleku i vdekjes..

O ti shpirt i mirë, apo
O ti shpirt i keq!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...