Përçarja për shkak të hoxhës !

Mos u bën naiv të përçahesh me vëllezërit e tu me sinqeritet, 
për shkak të hoxhës që mund të nxisë në të për interesin e vet.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...