Fillimi i vitit me mëkate

Ai që e fillon vitin me mëkate ndaj Allahut, për të nuk është më viti ri, për të fillon viti i zi.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...