Dikënd që afër e ke rizk…

Dikënd që afër e ke rizk, e të duket i ëmbël sikur misk. E mendon ashtu edhe në shije, të thotë zemra merre pije! Por kur shijen t’ia provosh, idhëtinë e tij do ta kuptosh!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...