Përgjegjësia ndaj fëmijëve

Mjerë për atë prind i cili mendon se përgjegjësia e tij ndaj fëmiut është vetëm ushqimi dhe veshmbathja e tij. Nëse nuk e ushqen edhe shpirtin e fëmiut me besim dhe nuk e veshmbathë atë me moral, dije se për një kohë fëmiu yt do të jetë i vdekur, edhe nëse nuk është i varrosur. Gjallëria e vërtetë, është gjallëria e shpirtit!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...