Category: Thënie

Dikënd që afër e ke rizk… 0

Dikënd që afër e ke rizk…

Dikënd që afër e ke rizk, e të duket i ëmbël sikur misk. E mendon ashtu edhe në shije, të thotë zemra merre pije! Por kur shijen t’ia provosh, idhëtinë e tij do ta kuptosh!

Nuk ndalet duke u ankuar tërë ditën… 0

Nuk ndalet duke u ankuar tërë ditën…

Nuk ndalet duke u ankuar tërë ditën: Shumë nxehtë, shumë nxehtë, ndërsa një herë nuk i shkon mendja të thotë: Elhamdulilah o Zot që na ke dhënë ujë për t’u freskuar!

Pjesët intime të njeriut janë pjesët… 0

Pjesët intime të njeriut janë pjesët…

Pjesët intime të njeriut janë pjesët më të gërditshme në trupin e tij. Mos të kishte futur Allahu kënaqësi në to, njeriu s’do t’u ishte afruar atyre asnjëherë. Por Allahu futi kënaqësi në to që...