Borxhi është i lejuar por me…

Borxhi është i lejuar. Njerëzit me vështirësi e japin, me vështirësi edhe më të madhe e kthejnë. Krediti është i ndaluar. Njerëzit me lehtësi e japin, e pa muhabet fare e kthejnë!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...