Bindjet e mia

Bindjet e mia janë ato që haptas duken,

dhe ato që qartë nga goja ime thuhen,

e jo ato që nga të tjerët paramendohen,

apo pa fakte fare mund të imagjinohen.

Hoxhë Omer Bajrami

Gjithashtu mund të ju pelqej...