Pjesët intime të njeriut janë pjesët…

Pjesët intime të njeriut janë pjesët më të gërditshme në trupin e tij. Mos të kishte futur Allahu kënaqësi në to, njeriu s’do t’u ishte afruar atyre asnjëherë. Por Allahu futi kënaqësi në to që njeriu të shijojë një kënaqësi të dunjasë dhe nëpërmjet saj të vazhdojë rrjedha njerëzore deri në ditën e fundit. Edhepse.. njeriu në disa raste, arrinë në shkallë më të ulët se kafshët.

Me keqardhje: Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...