Do të jetonim në botën e të verbërve

Nëse për çdo shikim të ndaluar do të dobësohej shikimi i njerëzve, në shumë vende do të jetonim në botën e të verbërve.

Hoxhë Omer Bajrami

Gjithashtu mund të ju pelqej...