Jo çdo përparim është i lavdëruar

Jo çdo përparim është i lavdëruar. Dikush mund të përparojë të hyjë para tjerëve në Xhehenem. Kujdes!

Hoxhë Omer Bajrami

Gjithashtu mund të ju pelqej...