Kundërshtimi i bidatit dhe bojkotimi i bidatxhiut

Ekziston dallim i madh ndërmjet kundërshtimit të bidatit dhe bojkotimit të bidatxhiut. Kundërshtimi i bidatit duhet të bëhet çdoherë, ndërsa bojkotimi i bidatxhiut varet nga koha dhe gjendja në të cilën besimtarët jetojnë. Nëse ndërmjet këtyre dyjave njeriu nuk bën dallim, patjetër ndaj njërës prej tyre do të bie në gabim.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...