Pyetjet në prag të martesës, e jo pas saj!

Nëse ke ndonjë pyetje të rëndësishme që dëshiron t’ia parashtrosh asaj që nesër e shpreson për bashkëshorte, parashtroje atë në prag të martesës e jo pas saj. Se disa pyetje pas martese kanë mundësi që ta rrënojnë martesën e dy të rinjëve në tërësi. Kujdes!

Hoxhë Omer Bajrami 

You may also like...