Ai që nuk martohet shkaku i gajleve..

Ai që nuk martohet shkaku që mos t’i shtohen gajlet dhe problemet, ai vetëmse i vonon dhe i shton problemet, e jo që i zgjedhë ato.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...