Tradhëtitë që i sheh sot nëpër portale të ndryshme…

Tradhëtitë që i sheh sot nëpër portale të ndryshme, që bëhen ndërmjet burrave dhe grave, ato nuk paraqesin realisht gjendjen e popullit. Ajo është një mënyrë e përhapjes së fëlliqësirave në popull, që njerëzit duke parë aq shumë raste të tilla, të mësohen dhe të duket në mesin e tyre një gjë e tillë sikur të jetë normale. Kujdes!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...