Çka të duhet zemra?!

Çka të duhet zemra, nëse në të mungon dashuria për Krijuesin e saj?!  

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...