Çka të duhet zemra?!

Çka të duhet zemra, nëse në të mungon dashuria për Krijuesin e saj?!
Hoxhë Omer Bajrami

Gjithashtu mund të ju pelqej...