Provim hifzi (Sureja Ibrahim – Merjem) – Omer Bajrami (1997)

Hoxhë Omer Bajrami mësimet e hifzit i vijoi para Hoxhës Mahmud ef. Asllani nga 22.08.1995 deri më 10.05.1997, kurse provimin e dha më 14, 15, 16, maj të vitit 1997, para komisionit të përbërë nga: Hoxhë Ejup ef. Selmani, Hoxhë Namik ef. Xhaferi dhe Hoxhë Ismet ef. Murati, me vlerësim (5) dhe personit në fjalë i jepet titulli Hafiz i Kurani Kerimit.

You may also like...