13.Çka nënkupton Teuhidi i emrave dhe cilësive?

Teuhidi i emrave dhe cilësive nënkupton njësimin e Allahut në emrat dhe cilësitë e Tij të cilat  janë përmendur në Kur’an dhe Sunet.

 

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...