Duhet të kërkosh edhe falje

Përderisa të rrëshqet gjuha dikë për ta lënduar, duhet të të rrëshqet edhe falje për të kërkuar!  

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...