Category: Tema

Rrespektimi i dijetarëve

Shpeshtohet në kohën e fundit thënia se: Nuk kemi nevojë për dijetarët! Kemi Kur’anin dhe Sunetin! Duke u munduar të paraqitet në njëfar mënyre sikur dijetarët e Islamit janë në një anë, ndërsa Kur’ani dhe...

Mjekra e Sunetit dhe mjekra e Baba Dimrit

Vëllezër të nderuar, në kohën e mashtrimeve të shumta, lakmive të mëdha pas kësaj bote dhe përngjasimit e pasimit të jomuslimanëve, njeriu vëren gjëra të çuditshme dhe kontradikta të ndryshme në mesin e muslimanëve.

Këshillë për përmirësimin e vëllazërisë

Prej shkaqeve për përmirësimin e vëllazërisë, është që ta këshillosh vëllaun tënd në atë që i bën dobi atij, dhe ajo është argument se ti je i interesuar për të, dhe se ti lakmon që...

Xhelozia e mbrapshtë

Vëllezër të nderuar, në kohën e kontradiktave të çuditshme, njeriu është vështirë t’i kuptojë disa gjëra, të cilat i shikon me sytë e tij, dhe nuk është në gjendje t’i përthekojë logjika e tij. Por,...

Të definuarit e Imanit sipas Ehli Sunnetit

Fjala “Iman” në Kur’an dhe sunnet përmendet në njëjës dhe përmendet e lidhur dhe e bashkuar me Islamin. E kur përmendet e lidhur me Islamin, si në hadithin e Xhibrilit, alejhi selam, nënkupton Islamin në...

Ramazani muaj i zgjedhur

Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e...

Mëso fenë tënde

Vëllezër të nderuar, kontradikat e çuditshme janë të shumta në këtë kohë. Për shumicën e tyre jemi dëshmitarë të gjithë. Kontradikta, të cilave vështirë mund të ju gjendet kuptimi dhe arsyetimi. Megjithatë, gjërat e tilla...