Category: Tema

Shkaqet që shpiejnë në Xhenet

-Teuhidi – Pejgamberi (salallahualejhiveselem) thotë: “Kush dëshmon se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pos Allahut, ai person do të hyjë në Xhenet”. Gjithashtu në një hadith tjetër thotë: “Kush dëshmon se nuk ka...

Emërto fëmiun tënd me emër të bukur

Vëllezër të nderuar, fëmijët janë dhunti prej Allahut (azzevexhel) me të cilët Allahu i gëzon zemrat e robërve të Tij. Megjithatë, shumë prej njerëzve nuk janë falenderues ndaj Allahut dhe kundërshtojnë apo nëpërkëmbin urdhërat e...

Brenda një minuti

Vërtetë koha është jeta yte, në të cilën mund të shtosh shumë të mira, e të fitosh shumë shpërblime. Brenda një minuti, ti mund të përfitosh shumë të mira, mund të arrish shumë shpërblime, mund...