Me datë 24.02.2012 – Tribunë në Liestal – Zvicër

Tribunë islame në Liestal – Zvicër

Ligjerues: Omer ef. Bajrami


Selman ef. Ramadani

Tema: Qëndrueshmëria në fenë e Allahut

Data: 24.02.2012 (E premte)


Ora: 20:30

Adresa: Kandil Moschee/Xhami Oristalstrasse 85 4410 Liestal

You may also like...