11.Çka don të thotë ibadet (adhurim)?

Ibadetin dijetarët e kanë definuar në forma të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe definicioni i njohur dhe gjithpërfshirës i Ibn Tejmijes i cili thotë: Ibadeti është emër i përgjithshëm i çdo gjëje të cilën e don Allahu dhe është i kënaqur me të, prej fjalëve apo veprave, qofshin ato të jashtme apo të brendshme.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...