16.Çka don të thotë “kush i mëson emrat e Allahut” do të hyjë në Xhenet?

Thotë Ibn Uthejmini: “Kush i mëson ato” nuk don të thotë vetëm t’i shkruash ato në një fletë dhe t’i përsëritësh deri t’i mësosh përmendësh, por don të thotë: 

T’i mësosh përmendësh, t’ua mësosh kuptimin dhe ta adhurosh Allahun me ato emra. (Fetava ve rasail 1/74)

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...