Shpërndarja e bukëve falas në Saraj(2022)


Elhamdulilah. Sot u bë pagesa e bukëve që janë shpërndarë falas për nevojtarët në tetë furra të Komunës së Sarajit, gjatë muajit të Ramazanit.

Furra 1 – 2850 bukë
Furra 2 – 2128 bukë (128 nga pronari)
Furra 3 – 2100 bukë
Furra 4 – 1056 bukë (100 nga pronari)
Furra 5 – 579 bukë
Furra 6 – 300 bukë (300 nga pronari)
Furra 7 – 250 bukë (250 nga pronari)
Furra 8 – 123 bukë (23 nga pronari)

Gjithsej janë shpërndarë 9386 bukë.

Pagesën të cilën e kemi bërë nga donatorët që kanë kontribuar, arrin në 286 000 denarë (4650 €).

Allahu i shpërbleftë të gjithë kontribuesit. Ua pranoftë këtë lëmoshë dhe të gjitha adhurimet tjera.

Allahu ua lehtësoftë gjendjen të gjithëve.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...