Keni dëgjuar për një njeri i cili e humbi familjen…


Keni dëgjuar për një njeri i cili e humbi familjen dhe gjithë pasurinë, e për të cilin ndoshta nuk ndjeu keqardhje askush?

Ky është lënësi i namazit të ikindisë!

“Atij të cilit i ikë namazi i ikindisë, është sikur t’i humb gjithë pasuria dhe familja e tij”. (Buhariu dhe Muslimi)

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...