Ushqimi shpirtëror…

Agjërimi është lënia e ushqimit trupor,
për dhënie përparësi ushqimit shpirtëror.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...