A lejohet zbukurimi i duarve me këna?

Pyetje: Es-selamu Alejkum. Allahu [subhanehu we teala] ju shpërbleft hoxhë i nderuar për punën tuaj. Deshta të di se a lejohet te vizatohen duart me këna me modele të ndryshme (nëse ato duar nuk ti sheh askush prej jomahremëve)?  

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen dhe mbi shokët e tij.  

Zbukurimi i duarve me këna është i lejuar për femrat, nëse: -Atë zbukurim nuk e sheh askush prej burrave të huaj (jomahremëve), 
-Nëse zbukurimi nuk është vizatim i ndonjë prej gjallesave, 
-Nëse nuk është vizatim figurash prej të cilave shpresohet të ketë ndonjë dobi apo mbrojtje nga ndonjë dëm i caktuar, dhe
-Nëse nuk vizatohen apo shkruhen ajete të Kur’anit (apo fjalë ku përmendet Allahu, ngase në këtë mënyrë nënçmohet Kur’ani apo emri i Allahut).  

Përndryshe, zbukurimet tjera janë të lejuara. Siç ka ardhur në fetvanë e Komisinit të përhershëm se: “Është vërtetuar sipas sunetit se lejohet femra t’i zbukurojë duart e saj me këna dhe kanë përmendur dijetarët se një gjë e tillë është mustehab (e pëlqyer).    

Allahu e di më së miri.
Hoxhë Omer Bajrami  

You may also like...