I gëzohen dështimit tënd

Jetojmë ne një kohë ku njerëzit më shumë i gëzohen dështimit tënd, se sa suksesit të tyre

Hoxhe Omer Bajrami

You may also like...