I gëzohen dështimit tënd

Jetojmë ne një kohë ku njerëzit më shumë i gëzohen dështimit tënd, se sa suksesit të tyre!

Hoxhe Omer Bajrami

Gjithashtu mund të ju pelqej...