A është bidat namazi i natës me xhematë në Ramazan?

Pyetje: Esselamu alejkum hoxhe i nderuar. Allahu ju shperblefte per mundin tuaj qe po e jepni per Islam. Kam nje pyetje: Namazi i nates i cili behet neper xhamia ne muajin e Ramazanit e sidomos ne 10 netet e fundit, a eshte bidat? Se nje hoxhe thonte qe Muhamedi alejhiselam nuk e ka bere kete veper asnjeher keshtu me xhemate me fale namaz nate ne xhami.

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Çdo gjë të cilën nuk e ka urdhëruar, sugjeruar e as vepruar Muhamedi (salallahu alejhi veselem) apo sahabet e tij, duke pasur mundësinë e veprimit të saj, ajo është risi në fe – bidat.

Ndërsa sa i përket namazit të natës në Ramazan, këtë e ka vepruar Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) dhe një gjë e tillë nuk mund të quhet bidat. Thotë Aisheja (radijallahuanha): “Një natë u fal Pejgamberi (salallahu alejhi veselem) dhe pas tij u falën disa njerëz. E u fal edhe natën tjetër dhe u shtuan ata. E pastaj u tubuan natën e tretë apo të katërt, por Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) nuk doli. E në mëngjes u tha atyre: E kam parë atë që keni vepruar (që jeni tubuar për namaz në xhami) dhe nuk më ka penguar që të dal te ju, përveçse frika që mos të ju bëhet obligim një gjë e tillë”. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

Gjithashtu thotë AbduRahman ibn AbdulKarij: Dola me Omer ibn Hatabin (radijallahuanhu) në një natë të Ramazanit në xhami dhe i pamë njerëzit të shpërndarë, secili falej në vete, e dikush falej me ndonjë grup. Atëherë Omeri tha: Unë e shoh që sikur t’i bashkojmë këta pas një lexuesi (imami) do të jetë më mirë. E pastaj vendosi dhe i bashkoi ata pas Ubej ibn Ka’bit (radijallahu anhu)”. (Transmeton Buhariu)

Kështuqë, ky veprim ka bazë në sunetin e Pejgamberit (salallahu alejhi veselem) dhe nuk mund të llogaritet prej bidateve. Edhepse dikush mund të thotë: Këto argumente flasin për teravinë, e jo për namazin e natës! Atëherë shtrohet pyetja: A nuk është edhe vetë teravia namaz nate?!

E në këtë kohë, shumica e atyre që e kanë kundërshtuar këtë veprim, janë nga ata që thonë dhe pranojnë se bidati mund të jetë i mirë, ose i keq! Atëherë (sipas tyre) pse mos të jetë edhe ky një bidat i mirë?!

Ndërsa namazi i natës jashtë muajit të Ramazanit me xhematë, nuk është prej sunetit nëse bëhet në mënyrë të organizuar dhe në kohë të caktuar. Por, nëse dikush e gjen dikënd duke falur namaz nate dhe lidhet të falet pas tij, kjo është në rregull dhe e lejuar, sikur që ka vepruar Hudhejfeja, apo Ibn Mes’udi, në namazin e natës pas Pejgamberit (salallahu alejhiveselem).

Allahu e di më së miri.
Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...