A pranohet abdesi nëse nuk bën bismilah?

Pyetje: Selamun alejkum Shejh nese nuk ban Bismilah para se me mar abdest a kije Abdest?  

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen dhe mbi shokët e tij.  

Shumica e dijetarëve janë të mendimit se Besmeleja para abdesit është gjë e pëlqyer, siç është e pëlqyer të thuhet para shumë gjëra të mira apo të lejuara.   

Ndërsa disa nga dijetarët, janë të mendimit se thënia e Besmelesë para abdesit është obligim, duke u bazuar në hadithin i cili thotë: “Nuk ka abdes ai i cili nuk e përmend emrin e Allahut”. Por, shumica e dijetarëve janë të mendimit se ky hadith dhe hadithet e ngjashëm me këtë, janë prej haditheve të dobëta të cilat nuk merren për argument.   

Ndërsa hadithet e vërteta, të cilat përshkruajnë mënyrën e marrjes së abdesit nga Pejgamberi (salallahu alejhiveselem), asnjë prej tyre nuk përmend thënien e Besmelesë në fillim.   

Andaj, përfundimisht themi se nëse njeriu merr abdes duke mos përmendur emrin e Allahut në fillim, abdesi i tij është në rregull dhe i saktë.  

Allahu e di më së miri.
Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...