Ndoshta më kanë bërë magji!

Shumë të rinjë dhe të reja sot, arsyetojnë vetveten me fjalën: Ndoshta më kanë bërë magji!

Dhe atë:

Kur pritojnë të punojnë: Ndoshta më kanë bërë magji në biznes!
Kur pritojnë të mësojnë: Ndoshta më kanë marrë mësyshë!

Kur shkaktojnë probleme në martesë: Ndoshta kemi sihër!
Kur duan të vazhdojnë në dembelizëm: Më duket kam diçka..!

Edhepse nuk ka dyshim se magjia ekziston, megjithatë ajo problemet e shkaktuara vetë nuk i arsyeton!

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...