Thotë: S’është me rëndësi diploma

Thotë: S’është me rëndësi diploma, por dituria. Shumë dijetarë islam nuk kanë pasur diplomë, por kanë qenë dijetarë! Them: Po, por për atë dituri duhet të dëshmojë dikush. Nëse nuk dëshmon diploma, duhet të dëshmojnë...

Festa e kungullit (Halloween)

Në këtë festën e kungullit, njerëzit a duhet të vëndojnë maska të reja, apo ka mundësi t’i mbajnë ato që i kanë vënduar vitin e kaluar?!  (Halloween)   Hoxhë Omer Bajrami

Mendo mirë për vëllaun tënd

Kishin qenë tre djem, dhe duke ecur rrugës e shohin një njeri duke gropuar në një qoshe të rrugës. Njëri prej tyre thotë: Ky sigurisht e ka vrarë dikënd, andaj edhe gropon që ta varrosë...