Suksesi i vërtetë

Suksesi i vërtetë

Mos e humb jetën tënde duke u munduar t’i bindësh të tjerët se je i suksesshëm. Thuaju atyre që je i dështuar, të gjithë do të besojnë. E pastaj jeto jetën tënde ashtu si duhet,...

Pro apo kundër Mevludit?!

Çështja e Mevludit sikur dhe shumë çështje tjera, janë të diskutuara në mesin e muslimanëve. E keqja nuk është tek diskutimi i kësaj si temë, por te urrejtja dhe armiqësia e cila krijohet nga diskutimet...

Çdo herë ka pasë burra në këtë popullatë

Çdo herë ka pasë burra në këtë popullatë

Çdo herë ka pasë burra në këtë popullatë, s’ka pasë të shfrenuar që dalin në paradë, ka pasë gra të pastërta edhe me shumë nderë, fëlliqësirat e tilla këtu s’mund të marrin erë!