Category: Tema

Akuzat e njëjta, momentet e ndryshme!

Akuzuan dhe thanë: Ke folur për temën e femrës, vetullave, etj. ndërsa ata që ishin prezent, nuk ishin muslimanë fare. Ke përmendur mallkimet dhe me këto mund t’i largosh njerëzit nga Islami. Janë munduar të...

Pro apo kundër Mevludit?!

Çështja e Mevludit sikur dhe shumë çështje tjera, janë të diskutuara në mesin e muslimanëve. E keqja nuk është tek diskutimi i kësaj si temë, por te urrejtja dhe armiqësia e cila krijohet nga diskutimet...

Të përcjellësh motrën nuse

Të përcjellësh motrën nuse, nuk është sikur të nxjerrësh ndonjë gjë të shtrenjtë nga shtëpia, por është sikur të copëtosh një gjymtyrë të trupit të familjes dhe t’ia japësh dhuratë dikujt i cili do ta...

Prezenca ime në TopChannel!

Pas prezencës sime në emisionin në TopChannel, pati komente dhe analiza nga më të ndryshmet, e që disa prej tyre më imponojnë të bëj ca sqarime të cilat nuk janë të ditura ndoshta nga shumica...

Mos prit të mësosh fenë nga portalet!

Vëllezër dhe motra, jemi dëshmitar të zhurmës së madhe e cila shkaktohet kohëve të fundit nga portale të ndryshime kundër Islamit, ose kundër disa mësimeve islame, ku cak i këtyre sulmeve janë hoxhallarët.