A duhet të jepet zekati për çdo vit apo vetëm njëherë?

Hand giving money – United States Dollars (or USD)

Pyetje: Selam alejkum. Nese i ke 5000 euro, a duhet me dhene zekat per keto vetem njehere, apo per cdo vjet nese te rrine per dy tre vjet a me shume keto pare?

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Nëse njeriu posedon pasuri në vlerë prej tetëdhjetë e pesë gram ari dhe i qëndron ajo pasuri një vit pa e shfrytëzuar atë fare, atëherë duhet të jep zekat për të 2.5%. E nëse ajo pasuri mbetet edhe disa vite të tjera e tillë dhe e pashfrytëzuar, duhet që për çdo vit të jepet 2.5% të asaj pasurie.

Thotë Imam Ibn Hazmi: Janë pajtuar të gjithë (dijetarët), se zekati përsëritet për çdo pasuri dhe përsëritet për çdo vit, përveç të mbjellurave dhe frutave, për të cilat janë pajtuar se jepet (zekat) vetëm një herë. (El-Ixhma’ 38)

Allahu e di më së miri.
Hoxhë Omer Bajrami 

You may also like...