Category: Poezi

Dashuria e vërtetë

Nuk është dashuri ajo që të rinjëve u servohet, ku një mashkull e një femër bukur fotografohet, e pastaj nëpër Facebook ajo reklamohet, për t’iu treguar tjerëve se kështu jetohet!

Ajo do të na ndajë

Atë do ta shijojë çdo njeri që lind, atë që e le fëmiun pa prind, ajo që e le prindin pa fëmijë, ajo do të na ndajë mua dhe ty.

Islami bazohet në argumente

Nëse një gjë Allahu e ka bërë të lejuar, s’ka kush që mund ta bëjë atë të ndaluar, edhe sikur të ngriten të gjithë shqiptarët, e të shkruajnë filozofët edhe gazetarët.

Është e kotë..

E kotë është bukuria e shtëpisë, përderisa themeli nuk i qëndron, e kotë është bukuria e automjetit, përderisa ai nuk  funksionon, e kotë është bukuria e  femrës, përderisa  morali  asaj i  mungon, e kotë është...

Nikabi është ibadet

Nikabi që luftohet shumë në këto ditë, dije se nuk është thjeshtë një traditë, e as që është ai një leckë në fytyrë, por është ibadet ndaj Allahut detyrë.